Kde nás nájdete?EXCLUSIVE DESIGN s.r.o.

Popradskej brigády 743/16
058 01 Poprad
IČO: 47 486 104
DIČ: 2023973303

ČSOB Poprad
Účet: 4020801014/7500
SK9575000000004020801014
BIC (SWIFT) CEKOSKBX

+421 918 899 686 design@exclusivedesign.sk